Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov velektronických komunikáciách a ozrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí aelektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku (05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

predložené gestorskému výboru: LIBE

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o syfilise (B8-0002/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktérii Bdellovibrio a multirezistentnej šigelóze (B8-0004/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktérii Paenibacillus LC231 (B8-0005/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vplyve hmotnosti školských tašiek na zdravie žiakov (B8-0006/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o liečbe sklerózy multiplex (B8-0007/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o Duchennovej svalovej dystrofii (B8-0008/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o mužskej neplodnosti (B8-0009/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zastúpení žien vo vedeckých kariérach (B8-0010/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

FEMM

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o personalizovanej medicíne a liečbe leukémie (B8-0011/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacej látke proti salmonelóze (B8-0012/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o následkoch nadmernej konzumácie alkoholu u mladých ľudí (B8-0013/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

CULT

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o liečbe Crohnovej choroby (B8-0014/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rakovine pľúc (B8-0015/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskume baktérií, ktoré z oceánov dokážu odstraňovať plasty (B8-0016/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o leišmanióze a migračnej kríze (B8-0017/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o aerotoxickom syndróme (B8-0018/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore zavedenia spoločných európskych noriem pre odbornú prípravu prevádzkovateľov terapeutických komunít pre drogovo závislých (B8-0019/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o boji proti zriedkavým chorobám (B8-0020/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o chlórhexidíne a odolnosti voči kolistínu (B8-0021/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktérii Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o získavaní energie z bežného ľudského pohybu (B8-0023/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o osýpkach (B8-0027/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o samovraždách pracovníkov v sektore zdravotníctva (B8-0028/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o dodatočných vakcináciách, ktoré sú predpisované pacientom z dôvodu nedostatku trivalentných a tetravalentných vakcín (B8-0030/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o posilnení kritérií výberu dopravných pilotov (B8-0031/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zohľadnení vplyvu hluku a znečistenia, ktoré spôsobuje cestná premávka, na ľudské zdravie v programe TEN-T (B8-0032/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

TRAN

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o regulovaní zabíjania brezivých kráv (B8-0033/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vývoji plastových obalov pochádzajúcich z odpadu potravinárskeho priemyslu (B8-0034/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vývoji čistiacich lodí (B8-0035/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o recyklácii a opätovnom použití vianočných stromčekov (B8-0036/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o následkoch používania grilu na ľudské zdravie (B8-0037/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení povinných kvót pre kompostovateľné obaly v podnikoch EÚ (B8-0038/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nutnosti zaručiť okamžitú ochranu obetiam kybernetickej špionáže (B8-0039/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vakcinácii proti rotavírusom (B8-0040/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o víruse Marburg (B8-0041/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktériách Elizabethkingia (B8-0042/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vakcíne proti ebole (B8-0043/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom zvýšenom výskyte moru (B8-0044/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochorení epidermodysplasia verruciformis (B8-0045/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o Clostridium difficile a rezistencii voči antibiotikám (B8-0046/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochrane žiráf (B8-0047/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o infekciách spôsobených hantavírusom (B8-0048/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o pedikulóze a rezistencii voči zdravotníckym prípravkom (B8-0049/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o paratuberkulóze hovädzieho dobytka (B8-0050/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o víruse Oropouche (B8-0051/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o záruke získania zručností (B8-0052/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochrane zvierat počas prepravy (B8-0053/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vplyve nanočastíc, ktoré vznikajú spaľovaním v naftových motoroch, na tehotné ženy a nenarodené deti (B8-0054/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

FEMM

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o raste množstva vesmírneho odpadu (B8-0055/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nákladoch na starostlivosť o seropozitívnych migrantov v systémoch zdravotníctva členských štátov (B8-0056/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

BUDG

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o význame fyzickej aktivity (B8-0057/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vplyve veterných parkov na životné prostredie (B8-0058/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zavedení povinného lekárskeho vyšetrenia migrantov prichádzajúcich na európske územie (B8-0059/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vývoji elektrických vozidiel v Európe (B8-0060/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o environmentálnych rizikách spojených s používaním priehrad (B8-0061/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o riziku zemetrasenia spojenom s ťažbou bridlicového plynu (B8-0062/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Gilles Lebreton. Návrh uznesenia o premiestnení migrantov (B8-0063/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vystavení detí rádiofrekvenciám (B8-0064/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskume týkajúcom sa vírusu Zika (B8-0065/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o makroekonomických nákladoch súvisiacich s pesticídmi (B8-0066/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o Dercumovej chorobe (B8-0067/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o hnačke Brainerd (B8-0068/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o adhezívnej kapsulitíde pleca (B8-0069/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o toxicite aromatizovaných tekutín v elektronických cigaretách (B8-0070/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o komplexnom regionálnom bolestivom syndróme (B8-0071/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nodulárnej dermatitíde hovädzieho dobytka (B8-0093/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o koronavíruse z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV) (B8-0094/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rizikách súvisiacich s insekticídmi (B8-0095/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o procese mutagenézy (B8-0096/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o neuralgii trojklaného nervu (B8-0097/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rizikách nadmerného príjmu omega-3 mastných kyselín pre zdravie Európanov (B8-0098/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látkach (B8-0099/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o podpore fágovej terapie (B8-0100/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zdravotných rizikách súvisiacich s inhibítormi protónovej pumpy (B8-0101/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o potrave potkanov určených na testovanie (B8-0102/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vrodenom syndróme centrálnej alveolárnej hypoventilácie (hypoventilačnom syndróme súvisiacom so spánkom) (B8-0103/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o aquagénnej urtikárii (B8-0104/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacích látkach s obsahom hliníkových solí (B8-0105/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o progresívnej osifikujúcej fibrodysplázii (B8-0106/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o šírení ploskavca Platydemus manokwari (B8-0107/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí skorbutu v rozvinutých štátoch (B8-0108/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nápojoch „bez cukru“ (B8-0109/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nozokomiálnych ochoreniach (nemocničných nákazách) v Európe (B8-0110/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o chronických zápalových ochoreniach (B8-0111/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí dny (B8-0112/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o včasnej diagnostike diabetu 1. typu (B8-0113/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o diagnostike Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (B8-0114/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskume umelej krvi (B8-0115/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacej látke proti nazofaryngitíde (B8-0116/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zdravotných rizikách súvisiacich s najmodernejšou antikoncepciou (B8-0117/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică. Návrh uznesenia o plytvaní potravinami (B8-0118/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

Právne oznámenie