Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 16. februar 2017 - StrasbourgKončna izdaja

11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti::

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o sifilisu (B8-0002/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Bdellovibrio in šigelozi, ki je odporna na različne antibiotike (B8-0004/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vplivu nošenja težkih šolskih torb na zdravje učencev (B8-0006/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zdravljenju multiple skleroze (B8-0007/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o Duchennovi mišični distrofiji (B8-0008/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o neplodnosti pri moških (B8-0009/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zastopanosti žensk v znanstvenih poklicih (B8-0010/2017)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o personalizirani medicini in zdravljenju levkemije (B8-0011/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti salmonelozi (B8-0012/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije glede posledic pretiranega uživanja alkohola med mladimi (B8-0013/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zdravljenju crohnove bolezni (B8-0014/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pljučnem raku (B8-0015/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o raziskavah v zvezi z bakterijami, ki omogočajo odstranjevanje plastike iz oceana (B8-0016/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o leishmaniozi in migracijski krizi (B8-0017/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o aerotoksičnem sindromu (B8-0018/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju skupnih evropskih standardov za usposabljanje zaposlenih v terapevtskih skupnostih za odvisnike od drog (B8-0019/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o boju proti redkim boleznim (B8-0020/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o klorheksidinu in odpornosti na kolistin (B8-0021/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pridobivanju energije, ki nastaja ob vsakdanjem gibanju (B8-0023/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o ošpicah (B8-0027/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o samomorih zdravstvenih delavcev (B8-0028/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o dodatnem cepljenju pacientov zaradi pomanjkanja trivalentnih in štirivalentnih cepiv (B8-0030/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o poostritvi meril za izbor letalskih pilotov (B8-0031/2017)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o upoštevanju učinka hrupa in onesnaževanja zaradi cestnega prometa na zdravje ljudi v okviru programa TEN-T (B8-0032/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o reguliranju klanja brejih krav (B8-0033/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razvoju plastične embalaže iz odpadkov živilske industrije (B8-0034/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razvoju plovil za čiščenje morja (B8-0035/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o recikliranju in ponovni uporabi novoletnih jelk (B8-0036/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o posledicah peke na žaru za zdravje ljudi (B8-0037/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi obveznih kvot za embalažo, primerno za kompostiranje, v podjetjih v Evropski uniji (B8-0038/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o potrebi po zagotavljanju takojšnje pomoči žrtvam kibernetskega vohunjenja (B8-0039/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepljenju proti rotavirusu (B8-0040/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o virusu Marbourg (B8-0041/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakterijah Elizabethkingia (B8-0042/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti eboli (B8-0043/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naraščanju primerov kuge (B8-0044/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o Lewandowsky-Lutzevem sindromu (B8-0045/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Clostridium difficile in odpornosti na antibiotike (B8-0046/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zaščiti žiraf (B8-0047/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o okužbah s hantavirusi (B8-0048/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naglavni ušivosti in odpornosti na zdravila (B8-0049/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o paratuberkulozi pri govedu (B8-0050/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o virusu Oropouche (B8-0051/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o jamstvu za znanja in spretnosti (B8-0052/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zaščiti živali med prevozom (B8-0053/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vplivu nanodelcev, nastalih pri zgorevanju dizelskega goriva, na nosečnice in človeški zarodek (B8-0054/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naraščajoči količini vesoljskih odpadkov (B8-0055/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o stroških oskrbe seropozitivnih migrantov v zdravstvenih sistemih držav članic (B8-0056/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pomenu telesne dejavnosti (B8-0057/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vplivu polj vetrnih elektrarn na okolje (B8-0058/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uvedbi obveznega zdravniškega pregleda za migrante, ki prihajajo na evropsko ozemlje (B8-0059/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razvoju električnih vozil v Evropi (B8-0060/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o okoljskih tveganjih, povezanih z uporabo jezov (B8-0061/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o potresni nevarnosti, povezani s pridobivanjem plina iz skrilavca (B8-0062/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Gilles Lebreton. Predlog resolucije o premestitvi migrantov (B8-0063/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o izpostavljenosti otrok radijskim frekvencam (B8-0064/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o raziskavah, povezanih z virusom Zika (B8-0065/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o makroekonomskih stroških rabe pesticidov (B8-0066/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o Dercumovi bolezni (B8-0067/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bolezni Brainerd (B8-0068/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o adhezivnem kapsulitisu rame ali zamrznjeni rami (B8-0069/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnosti zaradi toksičnosti aromatiziranih tekočin v elektronskih cigaretah (B8-0070/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o kompleksnem regionalnem bolečinskem sindromu (B8-0071/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vozličastem dermatitisu goveda (B8-0093/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o korona virusu bližnjevzhodnega respiratornega sindroma (B8-0094/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnostih, vezanih na insekticide (B8-0095/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tehniki mutageneze (B8-0096/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevralgiji trigeminalnega živca (B8-0097/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganju zaradi prekomernega uživanja omega-3-maščobnih kislin za zdravje Evropejcev (B8-0098/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o perfluoriranih in polifluoriranih alkilnih snoveh (B8-0099/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o spodbujanju bakteriofagnega zdravljenja (B8-0100/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganju za zdravje v zvezi z zaviralci protonske črpalke (B8-0101/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o krmljenju podgan, namenjenih za izvajanje poskusov na živalih (B8-0102/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o sindromu prirojene centralne hipoventilacije (B8-0103/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o akvageni urtikariji (B8-0104/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivih, ki vsebujejo aluminijeve soli (B8-0105/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o sindromu okamenelega človeka (B8-0106/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o širjenju ploskega črva Platydemus manokwari (B8-0107/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naraščanju primerov skorbuta v razvitih državah (B8-0108/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pijačah „brez sladkorja“ (B8-0109/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bolnišničnih okužbah v Evropi (B8-0110/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o kroničnih vnetnih boleznih (B8-0111/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o ponovnem izbruhu protina (B8-0112/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zgodnji diagnozi sladkorne bolezni tipa 1 (B8-0113/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o odkrivanju Creutzfeldt-Jakobove bolezni (B8-0114/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o raziskavah umetne krvi (B8-0115/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti rinofaringitisu (B8-0116/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganju za zdravje, povezanim z najnovejšimi kontracepcijskimi sredstvi (B8-0117/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo in Doru-Claudian Frunzulică. Predlog resolucije o potrati hrane (B8-0118/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI

Pravno obvestilo