Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 19 ianuarie 2017)

DEVE, FEMM

- Punerea în aplicare a documentului de lucru comun al serviciilor (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (2017/2012(INI))
(aviz: AFET, INTA)

INTA, FEMM

- Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (2017/2015(INI))
(aviz: DEVE)

ECON

- Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (2017/2005(INI))

ENVI

- Acțiunea UE pentru sustenabilitate (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(aviz: DEVE, CULT, AGRI)

REGI

- Rolul regiunilor și al orașelor din UE la punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (2017/2006(INI))

JURI

- Monitorizarea aplicării legislației UE în 2015 (2017/2011(INI))
(aviz: PETI, AFCO)

- Raportul anual pe 2015 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (2017/2010(INI))
(aviz: AFCO)

- Imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile (2017/2007(INI))
(aviz: IMCO)

FEMM

- Emanciparea economică a femeilor în sectorul public și cel privat în UE (2017/2008(INI))
(aviz: EMPL)

Comisia de anchetă PANA

- Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2017/2013(INI))

Modificări ale sesizărilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

Comisia AFET

- Abordarea problemei reducerii spațiului destinat activităților societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI))
retrimis fond: DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Platformele online și piața unică digitală (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
retrimis fond: ITRE, IMCO
aviz: EMPL, JURI, REGI

FEMM

- Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (2016/2239(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM

- Învățământul universitar complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (2016/2142(INI))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, EMPL

- Combaterea inegalităților ca de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (2016/2269(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: FEMM, ECON

- Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (2016/2301(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Sistemele carcerale și condițiile de detenție (2015/2062(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: FEMM

- Implementarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (2016/2245(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 19 ianuarie 2017)

Comisia DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Abordarea problemei reducerii spațiului destinat activităților societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI))
(aviz: AFET) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 februarie 2017)

- Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și înființarea Garanției FEDD și a Fondului de garantare al FEDD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
comisii: AFET, DEVE, BUDG
(aviz: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 19 ianuarie 2017)

- Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (2017/2015(INI))
comisii: INTA, FEMM
(aviz: DEVE)

Notă juridică