Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. januára 2017)

výbor DEVE, výbor FEMM

- Vykonávanie spoločného pracovného dokumentu útvarov Komisie (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (2017/2012(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor INTA, výbor FEMM

- Rodová rovnosť v obchodných dohodách EÚ (2017/2015(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ECON

- Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (2017/2005(INI))

výbor ENVI

- Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (COM(2016)0739) – (2017/2009(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, AGRI)

výbor REGI

- Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (2017/2006(INI))

výbor JURI

- Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (2017/2011(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO)

- Výročná správa za rok 2015 o subsidiarite a proporcionalite (2017/2010(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Trojrozmerná tlač: výzva v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti (2017/2007(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor FEMM

- Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (2017/2008(INI))
(stanovisko: EMPL)

Vyšetrovací výbor PANA

- Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2017/2013(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (2016/2324(INI))
predložené gestorskému výboru: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Online platformy a jednotný digitálny trh (COM(2016)0288) – (2016/2276(INI))
predložené gestorskému výboru: ITRE, IMCO
stanovisko: EMPL, JURI, REGI

výbor FEMM

- Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (2016/2239(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

- Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (2016/2142(INI))
predložené gestorskému výboru: CULT
stanovisko: FEMM, EMPL

- Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (2016/2269(INI))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: FEMM, ECON

- Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Väzenské systémy a podmienky (2015/2062(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM

- Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (2016/2245(INI))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: FEMM

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. januára 2017)

výbor DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (2016/2324(INI))
(stanovisko: AFET) (článok 54 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. februára 2017)

- Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
výbory: AFET, DEVE, BUDG
(stanovisko: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. januára 2017)

- Rodová rovnosť v obchodných dohodách EÚ (2017/2015(INI))
výbory: INTA, FEMM
(stanovisko: DEVE)

Právne oznámenie