Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Luftfartsstrategi for Europa (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde
  3.2.Henrettelser i Kuwait og Bahrain
  3.3.Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere
 4.Velkomstord
 5.Tale af Justin Trudeau, Canadas premierminister
 6.Afstemningstid
  6.1.Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (afstemning)
  6.2.Henrettelser i Kuwait og Bahrain (afstemning)
  6.3.Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  6.4.Bekæmpelse af terrorisme ***I (afstemning)
  6.5.Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (afstemning)
  6.6.Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (afstemning)
  6.7.Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (afstemning)
  6.8.Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (afstemning)
  6.9.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (afstemning)
  6.10.Det europæiske cloud-initiativ (afstemning)
  6.11.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (afstemning)
  6.12.Luftfartsstrategi for Europa (afstemning)
  6.13.Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (afstemning)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Andragender
 11.Modtagne dokumenter
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (254 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (60 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (84 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (52 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (161 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (271 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (750 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (2285 kb)
Juridisk meddelelse