Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramírez
  3.2.Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν
  3.3.Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4.Υποδοχή
 5.Ομιλία του Justin Trudeau, Πρωθυπουργού του Καναδά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramírez (ψηφοφορία)
  6.2.Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
  6.3.Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  6.4.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  6.7.Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  6.8.Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (ψηφοφορία)
  6.9.Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (ψηφοφορία)
  6.11.Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ψηφοφορία)
  6.12.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  6.13.Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (ψηφοφορία)
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Αναφορές
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (285 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (60 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (92 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (56 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (162 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (294 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (788 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (2408 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου