Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.En luftfartsstrategi för EU (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez
  3.2.Avrättningar i Kuwait och Bahrain
  3.3.Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare
 4.Välkomsthälsning
 5.Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister
 6.Omröstning
  6.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francisca Ramírez (omröstning)
  6.2.Avrättningar i Kuwait och Bahrain (omröstning)
  6.3.Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare (omröstning)
  6.4.Bekämpande av terrorism ***I (omröstning)
  6.5.Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I (omröstning)
  6.6.Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (omröstning)
  6.7.Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (omröstning)
  6.8.Budgetkapacitet för euroområdet (omröstning)
  6.9.Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (omröstning)
  6.10.Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (omröstning)
  6.11.Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (omröstning)
  6.12.En luftfartsstrategi för EU (omröstning)
  6.13.Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (omröstning)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Framställningar
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (259 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (84 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (50 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (150 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (266 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (62 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (743 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (2285 kb)
Rättsligt meddelande