Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 266kWORD 84k
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Ilmailustrategia Euroopalle (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus
  3.2.Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa
  3.3.Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Kanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe
 6.Äänestykset
  6.1.Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus (äänestys)
  6.2.Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa (äänestys)
  6.3.Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)
  6.4.Terrorismin torjunta ***I (äänestys)
  6.5.Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (äänestys)
  6.6.Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (äänestys)
  6.7.Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (äänestys)
  6.8.Euroalueen budjettikapasiteetti (äänestys)
  6.9.Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (äänestys)
  6.10.Eurooppalainen pilvipalvelualoite (äänestys)
  6.11.Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi (äänestys)
  6.12.Ilmailustrategia Euroopalle (äänestys)
  6.13.ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (äänestys)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Vetoomukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Ilmailustrategia Euroopalle (keskustelu)

Mietintö ilmailustrategiasta Euroopalle [2016/2062(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička esitteli mietinnön.

Ole Christensen (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tibor Szanyi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anneleen Van Bossuyt (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Deirdre Clune PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout ja Paloma López Bermejo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Pavel Telička.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.12.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 2).


3.1. Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post ja Molly Scott Cato esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.1.


3.2. Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo, ja Mark Demesmaeker esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Alyn Smith ja Fabio Massimo Castaldo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Tunne Kelam ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ignazio Corrao.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.2.


3.3. Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán ja Ernest Urtasun esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo ja José Inácio Faria.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.3.


4. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen georgialaisen valtuuskunnan, jota johti Tamar Khulordava.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
Antonio TAJANI
puhemies

5. Kanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe

Klo 11.10–11.30 Kanadan pääministeri Justin Trudeau piti puheen parlamentille.


(Istunto keskeytettiin klo 11.30 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Puheenvuorot: Sander Loones ja Eugen Freund.


6.1. Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 ja B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0156/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 ja B8-0168/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Javi López S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0043)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0158/2017 ja B8-0169/2017 raukesivat.)


6.2. Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0150/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0044)

(Päätöslauselmaesitys B8-0151/2017 raukesi.)


6.3. Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 ja B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0152/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 ja B8-0167/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0045)

(Päätöslauselmaesitys B8-0166/2017 raukesi.)


6.4. Terrorismin torjunta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0046)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Cornelia Ernst, joka pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavasta sopimuksesta toimitettavaa äänestystä. Parlamentti hylkäsi pyynnön.


6.5. Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0047)


6.6. Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0048)


6.7. Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia [2014/2249(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFCO-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0049)


6.8. Euroalueen budjettikapasiteetti (äänestys)

Mietintö euroalueen budjettikapasiteetista [2015/2344(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFDD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (BUDG-, ECON-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0050)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Sander Loones, joka pyysi äänestyksen lykkäämistä, Fabio De Masi, joka kannatti pyyntöä, ja Pervenche Berès, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (222 puolesta, 355 vastaan, 39 tyhjää).

Gianni Pittella käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen.


6.9. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä [2015/2103(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0051)


6.10. Eurooppalainen pilvipalvelualoite (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta [2016/2145(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ITRE-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi (äänestys)

Mietintö investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi [2016/2148(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0053)


6.12. Ilmailustrategia Euroopalle (äänestys)

Mietintö ilmailustrategiasta Euroopalle [2016/2062(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0054)


6.13. ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0055)


7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Mietintö Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Mietintö Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Mietintö Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Mietintö Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


10. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

14. helmikuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

Marcel Müller (N:o 1438/2016); (*) (N:o 1439/2016); (*) (N:o 1440/2016); (*) (N:o 1441/2016); Martine Roirand (N:o 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (N:o 1443/2016); David Nauta (N:o 1444/2016); (*) (N:o 1445/2016); (*) (N:o 1446/2016); Anita Krauße (N:o 1447/2016); (*) (N:o 1448/2016); (*) (N:o 1449/2016); (*) (N:o 1450/2016); (*) (N:o 1451/2016); (*) (N:o 1452/2016); Karl Herr (N:o 1453/2016); (*) (N:o 1454/2016); Ingo Tekaat (N:o 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (N:o 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (N:o 1457/2016); (*) (N:o 1458/2016); (*) (N:o 1459/2016); Flavio Miccono (N:o 1460/2016); (*) (N:o 1461/2016); (*) (N:o 1462/2016); (*) (N:o 1463/2016); Danielle Van Hulst (N:o 1464/2016); Jens Genzer (N:o 1465/2016); Philipp Schmagold (N:o 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (N:o 1467/2016); Luca Ferioli (N:o 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (N:o 1469/2016); (*) (N:o 1470/2016); (*) (N:o 1471/2016); (*) (N:o 1472/2016); (*) (N:o 1473/2016); (*) (N:o 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (N:o 1475/2016); (*) (N:o 1476/2016); (*) (N:o 1477/2016); Simon Baraldi (N:o 1478/2016); (*) (N:o 1479/2016); (*) (N:o 1480/2016); (*) (N:o 1481/2016); (*) (N:o 1482/2016); Paola Guaitoli (N:o 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (N:o 1484/2016); (*) (N:o 1485/2016); (*) (N:o 1486/2016); (*) (N:o 1487/2016); Constantin Bostan (N:o 1488/2016); (*) (N:o 1489/2016); (*) (N:o 1490/2016); (*) (N:o 1491/2016); Fotios Batzios (N:o 1492/2016); Xavier Díez (N:o 1493/2016); (*) (N:o 1494/2016); Kenneth May (N:o 1495/2016); Thomas Pfister (N:o 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (N:o 1497/2016); Örs Orosz (N:o 1498/2016); Dirk Emmermann (N:o 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (N:o 1500/2016); Marco Bava (N:o 1501/2016); (*) (N:o 1502/2016); (*) (N:o 1503/2016); (*) (N:o 1504/2016); Anita Krauße (N:o 1505/2016); (*) (N:o 1506/2016); (*) (N:o 1507/2016); (*) (N:o 1508/2016); (*) (N:o 1509/2016); (*) (N:o 1510/2016); (*) (N:o 1511/2016); Jose Booij (N:o 1512/2016); Benjamin Rzepka (N:o 1513/2016); Benjamin Rzepka (N:o 1514/2016); Irina Velinova (N:o 1515/2016); Safa Souhail (N:o 1516/2016); (*) (N:o 1517/2016); (*) (N:o 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (N:o 1519/2016); (*) (N:o 1520/2016); Nicolò De Bigontina (N:o 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (N:o 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (N:o 1523/2016); (*) (N:o 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (N:o 1525/2016); (*) (N:o 1526/2016); (*) (N:o 1527/2016); Rocco Sofi (N:o 1528/2016); (*) (N:o 1529/2016); (*) (N:o 1530/2016); (*) (N:o 1531/2016); (*) (N:o 1532/2016); (*) (N:o 1533/2016); (*) (N:o 1534/2016); (*) (N:o 1535/2016); (*) (N:o 1536/2016); (*) (N:o 1537/2016); (*) (N:o 1538/2016); (*) (N:o 1539/2016); (*) (N:o 1540/2016); (*) (N:o 1541/2016); (*) (N:o 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (N:o 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (N:o 1544/2016); (*) (N:o 1545/2016); (*) (N:o 1546/2016); (*) (N:o 1547/2016); (*) (N:o 1548/2016); (*) (N:o 1549/2016); (*) (N:o 1550/2016); (*) (N:o 1551/2016); (*) (N:o 1552/2016); (*) (N:o 1553/2016); (*) (N:o 1554/2016); (*) (N:o 1555/2016); (*) (N:o 1556/2016); (*) (N:o 1557/2016); Flavio Miccono (N:o 0001/2017); (*) (N:o 0002/2017); (*) (N:o 0003/2017); Andrzej Halicki (N:o 0004/2017); Jouko Palmroth (N:o 0005/2017); Triin Saag (N:o 0006/2017); (*) (N:o 0007/2017); Anton Lazarus (N:o 0008/2017); Adnan Saeed (N:o 0009/2017); (*) (N:o 0010/2017); Pedro José Romero Matos (N:o 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (N:o 0012/2017); Martin Kleineidam (N:o 0013/2017); (*) (N:o 0014/2017); Simon Baraldi (N:o 0015/2017); (*) (N:o 0016/2017); Jens Genzer (N:o 0017/2017); (*) (N:o 0018/2017); Helmut Schwaiger (N:o 0019/2017); (*) (N:o 0020/2017); Georgios Floras (N:o 0021/2017); Giorgio Guarino (N:o 0022/2017); Giorgio Guarino (N:o 0023/2017); (*) (N:o 0024/2017); Simon Ferrigno (N:o 0025/2017); Norbert Grass (N:o 0026/2017); (*) (N:o 0027/2017); (*) (N:o 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (N:o 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (N:o 0030/2017); (*) (N:o 0031/2017); (*) (N:o 0032/2017); (*) (N:o 0033/2017); Gunars Ruskulis (N:o 0034/2017); Benjamin Dieke (N:o 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (N:o 0036/2017); Rolf Picker (N:o 0037/2017); Jonathan Tennant (N:o 0038/2017); (*) (N:o 0039/2017); (*) (N:o 0040/2017); (*) (N:o 0041/2017); (*) (N:o 0042/2017); Matjaž Založnik (N:o 0043/2017); (*) (N:o 0044/2017); Zornitsa Stratieva (N:o 0045/2017); Mark Walker-Stewart (N:o 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (N:o 0047/2017); (*) (N:o 0048/2017); Piotr Grabowski (N:o 0049/2017); Stanisław Orlikowski (N:o 0050/2017); (*) (N:o 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (N:o 0052/2017); (*) (N:o 0053/2017); (*) (N:o 0054/2017).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 14. helmikuuta 2017 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kupasta (B8-0002/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Bdellovibrio-bakteerista ja monilääkeresistentistä punataudista (B8-0004/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys bakteerista Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys koululaukkujen painon vaikutuksesta koululaisten terveyteen (B8-0006/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys multippeliskleroosin (MS-taudin) hoidosta (B8-0007/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Duchennen myopatiasta (B8-0008/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys miesten hedelmättömyydestä (B8-0009/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys naisten edustuksesta tiedeurilla (B8-0010/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys yksilöllisestä lääketieteestä ja leukemian hoidosta (B8-0011/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys salmonelloosia vastaan tarkoitetusta rokotteesta (B8-0012/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nuorten liiallisen alkoholinkulutuksen vaikutuksista (B8-0013/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Crohnin taudin hoidosta (B8-0014/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys keuhkosyövästä (B8-0015/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys merten muovijätteen eliminoimisen mahdollistavia bakteereja koskevasta tutkimuksesta (B8-0016/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Leishmaniaasista ja muuttoliikekriisistä (B8-0017/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys aerotoksisesta syndroomasta (B8-0018/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yhteisten eurooppalaisten standardien edistämisestä huumeriippuvaisten hoitoyhteisöjen toimijoiden koulutusta varten (B8-0019/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys harvinaisten sairauksien torjunnasta (B8-0020/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys klooriheksidiinistä ja kolistiiniresistenssistä (B8-0021/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Mycobacterium leprae -bakteerista (B8-0022/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys päivittäisten liikkeiden tuottaman energian talteenotosta (B8-0023/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tuhkarokosta (B8-0027/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys terveydenhoitoalan ammattilaisten itsemurhista (B8-0028/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tri- ja tetravalenttien rokotteiden puuttumisen vuoksi potilaille määrättävistä lisärokotuksista (B8-0030/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys lentäjien valintaperusteiden tiukentamisesta (B8-0031/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tieliikenteen melun ja päästöjen terveysvaikutusten huomioon ottamisesta TEN-T-ohjelmassa (B8-0032/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

TRAN

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tiineenä olevien lehmien teurastuksen rajoittamisesta (B8-0033/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys elintarviketeollisuuden jätteestä saatavien muovipakkausten kehittämisestä (B8-0034/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys meren puhdistamiseen käytettävien veneiden kehittämisestä (B8-0035/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys joulukuusien kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä (B8-0036/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys grillin käytön seurauksista terveydelle (B8-0037/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kompostoitavien pakkausten pakollisten kiintiöiden käyttöönotosta EU:n alueen yrityksissä (B8-0038/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tarpeesta taata välitön suoja tietoverkkovakoilun uhreille (B8-0039/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys rotaviruksia vastaan rokottamisesta (B8-0040/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Marburg-viruksesta (B8-0041/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Elizabethkingia-bakteereista (B8-0042/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ebolavirusta vastaan tarkoitetusta rokotteesta (B8-0043/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ruttotapausten lisääntymisestä (B8-0044/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys syylämäisestä orvaskeden muodostumishäiriöstä (B8-0045/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Clostridium difficile -bakteerista ja antibioottiresistenssistä (B8-0046/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kirahvien suojelusta (B8-0047/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys hantavirusinfektioista (B8-0048/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys päätäistä ja niiden torjunta-ainekestävyydestä (B8-0049/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nautojen paratuberkuloosista (B8-0050/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Oropouche-viruksesta (B8-0051/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys taitotakuusta (B8-0052/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys eläinten suojelusta kuljetuksen aikana (B8-0053/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys dieselöljyn palamistuotteena syntyvien nanopartikkelien vaikutuksesta raskaana oleviin naisiin ja sikiöihin (B8-0054/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys avaruusromun määrän kasvamisesta (B8-0055/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys HIV-positiivisten maahanmuuttajien hoidosta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvista kustannuksista (B8-0056/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys liikunnan merkityksestä (B8-0057/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tuulivoimaloiden vaikutuksista ympäristöön (B8-0058/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys pakollisen lääkärintarkastuksen käyttöön ottamisesta Euroopan alueelle saapuville maahanmuuttajille (B8-0059/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sähköautojen kehittämisestä Euroopassa (B8-0060/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys patojen käyttöön liittyvistä ympäristöriskeistä (B8-0061/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys liuskekaasun poraamiseen liittyvistä seismisistä riskeistä (B8-0062/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Gilles Lebreton. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttajien uudelleensijoittamisesta (B8-0063/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys lasten altistumisesta radiotaajuuksille (B8-0064/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys zikavirustutkimuksesta (B8-0065/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys torjunta-aineiden makrotaloudellisista kustannuksista (B8-0066/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kivuliaasta lihavuudesta (B8-0067/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Brainerdin taudista (B8-0068/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys olkanivelen adhesiivisesta kapsuliitista (B8-0069/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sähkösavukkeiden makunesteiden toksisuusriskistä (B8-0070/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys monimuotoisesta alueellisesta kipuoireyhtymästä (B8-0071/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nautojen Lumpy Skin Disease -taudista (B8-0093/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Lähi-idän hengitysoireyhtymää aiheuttavasta koronaviruksesta (B8-0094/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys hyönteismyrkkyihin liittyvistä riskeistä (B8-0095/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys mutageneesitekniikasta (B8-0096/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kolmoishermosärystä (B8-0097/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys omega-3-rasvahappojen liiallisesta saannista eurooppalaisten terveydelle aiheutuvista riskeistä (B8-0098/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys per- ja polyfluoratuista alkyyliyhdisteistä (B8-0099/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys bakteriofagihoidon edistämisestä (B8-0100/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys protonipumppuinhibiittoreista (B8-0101/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys eläinkokeisiin tarkoitettujen rottien ravinnosta (B8-0102/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys synnynnäisestä sentraalisesta alveolaarisesta hypoventilaatio-oireyhtymästä (B8-0103/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys vesiallergiasta (B8-0104/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys alumiinisuoloja sisältävistä rokotteista (B8-0105/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys FOP-sairaudesta (fibrodysplasia ossificans progressiva) (B8-0106/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Uudesta-Guineasta peräisin olevan laakamadon leviämisestä (B8-0107/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys keripukin paluusta kehittyneisiin valtioihin (B8-0108/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys ”sokerittomista” juomista (B8-0109/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys sairaalasyntyisistä taudeista Euroopassa (B8-0110/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kroonisista tulehdussairauksista (B8-0111/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys kihdin yleistymisestä (B8-0112/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys tyypin I diabeteksen varhaisesta diagnosoinnista (B8-0113/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys Creutzfeldt-Jakobin taudin diagnosoinnista (B8-0114/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys keinoverta koskevasta tutkimuksesta (B8-0115/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys nasofaryngiittia vastaan kehitettävästä rokotteesta (B8-0116/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys uusimman sukupolven ehkäisypillereiden terveysriskeistä (B8-0117/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksesta (B8-0118/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. tammikuuta 2017)

DEVE-valiokunta, FEMM-valiokunta

- Yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpano - Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016-2020) (2017/2012(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA)

INTA-valiokunta, FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (2017/2015(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

ECON-valiokunta

- Kohti katettujen joukkolainojen EU:n laajuista kehystä (2017/2005(INI))

ENVI-valiokunta

- Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (COM(2016)0739) – ( 2017/2009(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, CULT, AGRI)

REGI-valiokunta

- EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (2017/2006(INI))

JURI-valiokunta

- EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (2017/2011(INI))
(lausuntoa varten: PETI, AFCO)

- Vuosikertomus 2015 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2017/2010(INI))
(lausuntoa varten: AFCO)

- Kolmiulotteinen valmistaminen, teollis- ja tekijänoikeuksien sekä siviilioikeudellisen vastuun alan haaste (2017/2007(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

FEMM-valiokunta

- Naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa (2017/2008(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

PANA-tutkintavaliokunta

- Kertomus rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevästä tutkinnasta (2017/2013(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

AFET-valiokunta

- Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (2016/2324(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 54 artikla)

JURI-valiokunta

- Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE, IMCO
lausuntoa varten: EMPL, JURI, REGI

FEMM-valiokunta

- Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten kansanmurhan, yhteydessä (2016/2239(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

- Akateeminen jatko- ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (2016/2142(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

- Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (2016/2269(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM, ECON

- Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (2016/2301(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Vankilajärjestelmät ja -olot (2015/2062(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM

- Koheesiopolitiikan välineiden käyttö alueilla väestörakenteen muutoksen hallinnassa (2016/2245(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. tammikuuta 2017)

DEVE-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa (2016/2324(INI))
(lausuntoa varten: AFET) (työjärjestyksen 54 artikla)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. helmikuuta 2017)

- Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
valiokunnat: AFET, DEVE, BUDG
(lausuntoa varten: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. tammikuuta 2017)

- Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (2017/2015(INI))
valiokunnat: INTA, FEMM
(lausuntoa varten: DEVE)


13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 1. maaliskuuta 2017 ja 2. maaliskuuta 2017.


15. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Oikeudellinen huomautus