Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - BrüsselLõplik väljaanne

7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine(kodukorra artikkel 78)

President andis teada, et ta kirjutas täna koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetlusega vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).

Õigusalane teave