Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0031(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0305/2016

Teksty złożone :

A8-0305/2016

Debaty :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Głosowanie :

PV 02/03/2017 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0059

Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - BrukselaWersja ostateczna

23. Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bendt Bendtsen (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Vladimir Urutchev w imieniu grupy PPE, Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Roger Helmer w imieniu grupy EFDD, i Jerzy Buzek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias i Davor Škrlec.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Zdzisław Krasnodębski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 2.3.2017.

Informacja prawna