Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2057(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0040/2017

Ingivna texter :

A8-0040/2017

Debatter :

PV 01/03/2017 - 24
CRE 01/03/2017 - 24

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0061

Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - BrysselSlutlig utgåva

24. Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel(debatt)
CRE

Betänkande om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel [2016/2057(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Piernicola Pedicini (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Pál Csáky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken och Anna Záborská.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Soledad Cabezón Ruiz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 2.3.2017.

Rättsligt meddelande