Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - BrusselDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad (artikel 69 quinquies van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Verklaring van de voorzitter van de Commissie over het Witboek over de toekomst van Europa
 17.Voorbereidingen voor de vergadering van de Europese Raad van 9 en 10 maart 2017 (debat)
 18.Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa (debat)
 19.Loonkloof tussen mannen en vrouwen (debat)
 20.Recente gedeeltelijke decriminalisering van huiselijk geweld in Rusland (debat)
 21.Schending van het recht op vrij verkeer van EU-burgers die in het VK verblijven en uitzetting na zes maanden (debat)
 22.Genderevenwicht bij rechters van het Hof van Justitie (debat)
 23.Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (debat)
 24.Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (156 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (55 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (75 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (250 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
Juridische mededeling