Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2328(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0030/2017

Predkladané texty :

A8-0030/2017

Rozpravy :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0062

Zápisnica
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel

2. Vykonávanie programu Kreatívna Európa(rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES [2015/2328(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa uviedla správu.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Clare Moody (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Luigi Morgano v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Carlos Moedas a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 2.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia