Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2054(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

4. Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας(σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας [2016/2054(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Η Emma McClarkin προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Catherine Bearder, Andreas Schwab και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.10 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.35.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου