Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0031(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0305/2016

Ingivna texter :

A8-0305/2016

Debatter :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0059

Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - BrysselSlutlig utgåva

6.4. Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0059)

Rättsligt meddelande