Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles

10. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFET

- Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

JURI

- Oprettelse af en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: AFET, JURI

Juridisk meddelelse