Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - БрюкселОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (разискване)
 3.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (разискване)
 4.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (кратко представяне)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен (гласуване)
  6.2.Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (гласуване)
  6.5.Задължения в областта на визовата реципрочност (гласуване)
  6.6.Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (гласуване)
  6.7.Изпълнението на програма „Творческа Европа“ (гласуване)
  6.8.Изпълнението на програма „Европа за гражданите“ (гласуване)
  6.9.Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Внесени документи
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (254 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (60 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (79 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (26 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (52 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (266 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (444 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (786 kb)
Правна информация