Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (συζήτηση)
 3.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (συζήτηση)
 4.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (σύντομη παρουσίαση)
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen (ψηφοφορία)
  6.2.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (ψηφοφορία)
  6.6.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (ψηφοφορία)
  6.7.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (ψηφοφορία)
  6.8.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (ψηφοφορία)
  6.9.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb)  Κατάσταση παρόντων (61 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb)  Κατάσταση παρόντων (11 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (28 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (51 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (260 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (438 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (697 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου