Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 2. märts 2017 - BrüsselLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine (arutelu)
 3.Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (arutelu)
 4.Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine (lühiettekanne)
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  6.1.Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  6.2.ELi ja Liibanoni vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Liechtensteini leping, mis käsitleb täiendavaid norme seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I (hääletus)
  6.5.Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (hääletus)
  6.6.ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (hääletus)
  6.7.Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine (hääletus)
  6.8.Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine (hääletus)
  6.9.Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (233 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (60 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (75 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (26 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (56 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (235 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (417 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (690 kb)
Õigusalane teave