Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoering van het programma "Creatief Europa" (debat)
 3.Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (debat)
 4.Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (korte presentatie)
 5.Welkomstwoord
 6.Stemmingen
  6.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)
  6.2.Euro-mediterrane overeenkomst EU-Libanon (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Overeenkomst EU-Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (stemming)
  6.5.Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid (stemming)
  6.6.Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (stemming)
  6.7.Uitvoering van het programma "Creatief Europa" (stemming)
  6.8.Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (stemming)
  6.9.Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Ingekomen stukken
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (233 kb)  Presentielijst (60 kb)
 
Notulen (76 kb)  Presentielijst (11 kb)  Uitslag van de stemming (24 kb)  Hoofdelijke stemming (56 kb)
 
Notulen (240 kb)  Presentielijst (62 kb)  Uitslag van de stemming (425 kb)  Hoofdelijke stemming (768 kb)
Juridische mededeling