Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 2. marec 2017 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Izvajanje programa Ustvarjalna Evropa (razprava)
 3.Izvajanje programa Evropa za državljane (razprava)
 4.Skupna trgovinska politika v okviru zahtev glede vzdržnosti prostoživečih rastlin in živali (kratka predstavitev)
 5.Dobrodošlica
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zahteva za odvzem imunitete Marini Le Pen (glasovanje)
  6.2.Evro-mediteranski sporazum med EU in Libanonom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Mehanizem za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti na področju energije ***I (glasovanje)
  6.5.Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti (glasovanje)
  6.6.Možnosti za izboljšanje dostopa do zdravil (glasovanje)
  6.7.Izvajanje programa Ustvarjalna Evropa (glasovanje)
  6.8.Izvajanje programa Evropa za državljane (glasovanje)
  6.9.Skupna trgovinska politika v okviru zahtev glede vzdržnosti prostoživečih rastlin in živali (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Predložitev dokumentov
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (231 kb)  Seznam navzočih (60 kb)
 
Zapisnik (76 kb)  Seznam navzočih (11 kb)  Izidi glasovanja (24 kb)  Poimensko glasovanje (45 kb)
 
Zapisnik (233 kb)  Seznam navzočih (63 kb)  Izidi glasovanja (422 kb)  Poimensko glasovanje (770 kb)
Pravno obvestilo