Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου