Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 13 mars 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Fråga för muntligt besvarande med debatt (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000007/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)

Rättsligt meddelande