Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. března 2017 - Štrasburk

10. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého březnového plenárního zasedání (PE 600.410/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Čtvrtek
Předseda se souhlasem politických skupinnavrhl, aby byla rozprava o Súdánu, případech Hassana Abduraheema a Abdulmonena Abdumawly (bod 80 PDOJ) nahrazena rozpravou o Zimbabwe, případu pastora Evana Mawarireho.

Parlament návrh schválil.

Pondělí
Žádost skupiny ENF, aby bylo jako první bod pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o odhaleních Wikileaks o hackerských nástrojích používaných CIA.

Vystoupil Marcus Pretzell za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Vystoupili: Kristina Winberg, aby požádala o zrušení hlasování o kontrole nabývání a držení zbraní (zpráva Vicky Ford - A8-0251/2016) (bod 35 PDOJ) (předseda připomněl, že žádost nebyla předložena ve stanovené lhůtě), a Beatrix von Storch k názvu bodu „Závažné interpelace“, který je zařazen na čtvrteční odpolední pořad jednání (bod 87 PDOJ)(předseda potvrdil, že na návrhu se shodla Konference předsedů).

Úterý
Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o soustavné demolici domů a struktur patřících Palestincům jako třetí bod za prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (bod 83 PDOJ).

Vystoupili: Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Cristian Dan Preda proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (174 pro, 177 proti, 16 se zdrželo).


Vystoupili: Sander Loones s žádostí o rozpravo o situaci v Turecku (předseda konstatoval, že žádost nebyla předložena ve stanovené lhůtě), Tomáš Zdechovský k předchozímu vystoupení a Stefan Eck k přípustnosti alternativního návrhu předloženého skupinou PPE o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (zpráva Stefan Eck - A8-0011/2017) (předseda potvrdil, že znění je přípustné).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí