Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

10. Käsittelyjärjestys
CRE

Maaliskuun II istuntojakson 2017 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 600.410/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Torstai
Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että keskustelu aiheesta Sudan ja Hassan Abduraheemin ja Abdulmonen Abdumawlan tapaukset (PDOJ:n kohta 80) korvattaisiin keskustelulla aiheesta ”Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus”.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Maanantai
ENF-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”WikiLeaksin paljastukset CIA:n käyttämistä hakkerointivälineistä”.

Puheenvuorot:Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Puheenvuorot: Kristina Winbergin pyyntö poistaa esityslistalta äänestys mietinnöstä ”Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta” (Mietintö: Vicky Ford - A8-0251/2016) (PDOJ:n kohta 35) (puhemies palautti mieliin, että pyyntöä ei oltu esitetty määräaikaan mennessä), ja Beatrix von Storch torstai-iltapäivän esityslistan kohdan ”Ensisijaiset tiedustelut” otsikosta (PDOJ:n kohta 87)(puhemies vahvisti, että puheenjohtajakokous oli hyväksynyt otsikon).

Tiistai
GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”Palestiinalaisille kuuluvien talojen ja rakenteiden jatkuva tuhoaminen” iltapäivän kolmanneksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman aiheesta ”EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (PDOJ:n kohta 83)jälkeen.

Puheenvuorot:Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (äänin 174 puolesta, 177 vastaan, 16 tyhjää).


Puheenvuorot: Sander Loones, joka pyysi keskustelun käymistä Turkista (puhemies ilmoitti, että pyyntöä ei oltu esitetty määräaikaan mennessä), Tomáš Zdechovský edeltävän puhujan puheenvuorosta, ja Stefan Eck tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksia koskevan PPE-ryhmän vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen käsiteltäväksi ottamisesta (Mietintö: Stefan Eck - A8-0011/2017) (puhemies vahvisti, että teksti voidaan ottaa käsiteltäväksi).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus