Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - Strasburg

10. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji marcowej w 2017 r. (PE 600.410/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Czwartek
Za zgodą grup politycznych przewodniczący zaproponował, by zastąpić debatę w sprawie Sudanu - sprawa Hassana Abduraheema i Abdulmonena Abdumawli(pkt 80 PDOJ) debatą w sprawie Zimbabwe - sprawa pastora Evana Mawarire.

Parlament wyraził zgodę co do wniosku.

Poniedziałek
Wniosek grupy ENF dotyczący wpisania, jako pierwszy punkt porządku obrad, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie ujawnionych przez WikiLeaks informacji na temat urządzeń hakerskich wykorzystywanych przez CIA.

Głos zabrał: Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, który przedstawił powody takiego wniosku.

Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrała: Kristina Winberg, która zwróciła się o odwołanie głosowania nad Kontrolą nabywania i posiadania broni (Sprawozdanie Vicky Ford - A8-0251/2016) (pkt 35 PDOJ) (Przewodniczący przypomniał, że wniosek nie został złożony w terminie), i Beatrix von Storch w sprawie tytułu punktu „Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych” przewidzianego w porządku obrad posiedzenia w czwartek po południu (pkt 87 PDOJ) (Przewodniczący potwierdził, że tytuł został uzgodniony przez Konferencję Przewodniczących).

Wtorek
Wniosek grupyGUE/NGL dotyczący wpisania do porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Systematycznego niszczenia domostw i infrastruktury należącej do Palestyńczyków jako trzeci punkt porządku obrad po południu, po oświadczeniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Priorytetów UE na sesje UNHRC w 2017 r. (pkt 83 PDOJ).

Głos zabrali: Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który przedstawił powody takiego wniosku, i Cristian Dan Preda, przeciw temu wnioskowi.

W GI (174 głosy za, 177 głosów przeciw, 16 głosów wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.


Głos zabrali: Sander Loones, który zwrócił się o przeprowadzenie debaty dotyczącej sytuacji w Turcji (Przewodniczący poinformował, że wniosek nie został złożony w terminie), Tomáš Zdechovský, w sprawie wypowiedzi poprzedniego mówcy, i Stefan Eck, w sprawie dopuszczalności alternatywnego projektu rezolucji przedstawionego przez grupę PPE w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych (Sprawozdanie Stefan Eck - A8-0011/2017) (Przewodniczący potwierdził dopuszczalność tekstu).

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Informacja prawna