Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0121(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0158/2015

Teksty złożone :

A8-0158/2015

Debaty :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 14/03/2017 - 6.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Protokół
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sergio Gaetano Cofferati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 14.3.2017.

Informacja prawna