Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2144(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0033/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0075

Zápis
Pondělí, 13. března 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 – Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování – Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů(rozprava)
CRE

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování [2016/2012(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Zpráva o fondech EU pro rovnost žen a mužů [2016/2144(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody uvedli zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Jiří Maštálka (zpravodaj výboru JURI) a Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Luke Ming Flanagan (zpravodaj výboru CONT), Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane James, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Škrlec, Marc Tarabella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini a Marek Jurek.

Vystoupili: Věra Jourová a Ernest Urtasun.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupily: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9, bod 6.10 a bod 6.11 zápisu ze dne 14.3.2017.

Právní upozornění