Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2144(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0033/2017

Debaty :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0075

Protokół
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 - Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług - Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci(debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług [2016/2012(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci [2016/2144(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Clare Moody przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jiří Maštálka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane James, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Škrleca, Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini i Marek Jurek.

Głos zabrali: Věra Jourová i Ernest Urtasun.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Clare Moody.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9, pkt 6.10 i pkt 6.11 protokołu z dnia 14.3.2017.

Informacja prawna