Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2144(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0033/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0075

Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 – Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu – Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť(rozprava)
CRE

Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015 [2016/2249(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu [2016/2012(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť [2016/2144(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane James, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Škrlec, Marc Tarabella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini a Marek Jurek.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Ernest Urtasun.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9, bod 6.10 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 14.3.2017.

Právne oznámenie