Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 13 mars 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Fråga för muntligt besvarande med debatt (inkomna dokument)
 8.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 9.Inkomna dokument
 10.Arbetsplan
 11.Kvicksilver ***I (debatt)
 12.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (debatt)
 13.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 - Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster - Betänkande om EU-medel till jämställdhet (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (kortfattad redogörelse)
 16.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (kortfattad redogörelse)
 17.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avslutande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (139 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (60 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (73 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (25 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (230 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (411 kb)
Rättsligt meddelande