Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0013/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Zápis
Úterý, 14. března 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

4. Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Skládky odpadů ***I – Odpady ***I – Obaly a obalové odpady ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè uvedla zprávy.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Miroslav Poche (zpravodaj výboru ITRE), Pavel Telička (zpravodaj výboru ITRE), João Ferreira (zpravodaj výboru ITRE), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis a Kathleen Van Brempt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria a Maria Grapini.

Vystoupili: Frans Timmermans a Simona Bonafè.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5, bod 6.7, bod 6.6 a bod 6.8 zápisu ze dne 14.3.2017.

Právní upozornění