Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

5. Съобщение на председателството
CRE

°
° ° °

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt и Ana Gomes.

°
° ° °

В съответствие с член 166 от Правилника за дейността председателят реши да наложи санкция на Janusz Korwin-Mikke поради неприемливите му забележки по отношение на жените по време на заседанието от 1 март 2017 г. Председателят констатира, че тези забележки представляват нарушение на принципите, определени в член 11 от Правилника за дейността.

След като се запозна с писмените бележки, представени от Janusz Korwin-Mikke, председателят реши да му наложи санкция, която се състои, на първо място, в лишаването от правото на надбавка за дневни разходи за срок от 30 дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала, отстраняването от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от 10 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 14 март 2017 г., и на трето място, забраната да представлява Парламента в междупарламентарна делегация, на междупарламентарна конференция или на какъвто и да било междуинституционален форум за срок от една година, считано от 14 март 2017 г. Решението е съобщено на заинтересованото лице.

Правна информация