Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0031/2017

Ingivna texter :

A8-0031/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.7. Deponering av avfall ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0071)

Talare: Simona Bonafè (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetordningen. Parlamentet godkände begäran.

Rättsligt meddelande