Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg

10. Pravilo globalne zabrane („Global Gag Rule”)(rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Pravilo globalne zabrane („Global Gag Rule”) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su:Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Branislav Škripek, kako bi podsjetio na Pravilnik (predsjednik mu je predložio da da osobnu izjavu na kraju rasprave, na što je Branislav Škripek pristao), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Raymond Finch, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek i Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin i Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorio je Christos Stylianides.

Predsjednica je dala riječ Branislavu Škripeku kako bi dao osobnu izjavu u skladu s člankom 164. Poslovnika, kao što je prethodno dogovoreno (Branislav Škripek odgovorio je da bi htio dati mišljenje o suštinskim pitanjima povezanim s raspravom, na što je predsjednica prigovorila da to nije dozvoljeno člankom 164. te da je u svakom slučaju rasprava okončana).

Rasprava je zaključena.

Pravna napomena