Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0140(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0022/2017

Předložené texty :

A8-0022/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0081

Zápis
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk

12. Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, a Julia Reid za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Takis Hadjigeorgiou a Igor Šoltes.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Karin Kadenbach.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 15.3.2017.

Právní upozornění