Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0140(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0022/2017

Esitatud tekstid :

A8-0022/2017

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Hääletused :

PV 15/03/2017 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0081

Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg

12. Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Takis Hadjigeorgiou ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Karin Kadenbach.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2017 protokollipunkt 9.4.

Õigusalane teave