Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (разискване)
 4.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Депониране на отпадъци ***I - Отпадъци ***I - Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (разискване)
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  6.1.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Живак ***I (гласуване)
  6.3.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)
  6.4.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (гласуване)
  6.5.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)
  6.6.Отпадъци ***I (гласуване)
  6.7.Депониране на отпадъци ***I (гласуване)
  6.8.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)
  6.9.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (гласуване)
  6.10.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (гласуване)
  6.11.Средства от ЕС за равенството между половете (гласуване)
  6.12.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (гласуване)
  6.13.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Правило за „глобалното блокиране“ (разискване)
 11.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (разискване)
 12.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (разискване)
 13.Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“ (разискване)
 14.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 15.Сериозно недохранване и глад със застрашителни размери в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен (разискване)
 16.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (192 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (80 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (12 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (100 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (150 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (280 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (70 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (1010 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (2366 kb)
Правна информация