Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Kontrola nabývání a držení zbraní ***I (rozprava)
 4.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I – Skládky odpadů ***I – Odpady ***I – Obaly a obalové odpady ***I (rozprava)
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  6.1.Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Rtuť ***I (hlasování)
  6.3.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (hlasování)
  6.4.Kontrola nabývání a držení zbraní ***I (hlasování)
  6.5.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)
  6.6.Odpady ***I (hlasování)
  6.7.Skládky odpadů ***I (hlasování)
  6.8.Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)
  6.9.Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015 (hlasování)
  6.10.Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování (hlasování)
  6.11.Fondy EU pro rovnost žen a mužů (hlasování)
  6.12.Dopady dat velkého objemu na základní práva (hlasování)
  6.13.Minimální požadavky na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Globální roubíkové pravidlo (rozprava)
 11.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (rozprava)
 12.Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin ***II (rozprava)
 13.Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) (rozprava)
 14.Pokyny pro rozpočet na rok 2018 – oddíl III (rozprava)
 15.Závažná podvýživa a hrozící hladomor v Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu (rozprava)
 16.Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii ***I (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (169 kb)  Prezenční listina (64 kb)
 
Zápis (77 kb)  Prezenční listina (11 kb)  Výsledky hlasování (62 kb)  Jmenovitá hlasování (151 kb)
 
Zápis (254 kb)  Prezenční listina (64 kb)  Výsledky hlasování (997 kb)  Jmenovitá hlasování (2422 kb)
Právní upozornění