Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (forhandling)
 4.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I - Deponering af affald ***I - Affald ***I - Emballage og emballageaffald ***I (forhandling)
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Ansvarlighed ved hestehold og -pasning (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.2.Kviksølv ***I (afstemning)
  6.3.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)
  6.4.Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I (afstemning)
  6.5.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  6.6.Affald ***I (afstemning)
  6.7.Deponering af affald ***I (afstemning)
  6.8.Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)
  6.9.Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014-2015 (afstemning)
  6.10.Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (afstemning)
  6.11.EU-midler til ligestilling (afstemning)
  6.12.Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder (afstemning)
  6.13.Minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Den globale mundkurv ("Global Gag Rule") (forhandling)
 11.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017 (forhandling)
 12.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (forhandling)
 13.Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (forhandling)
 14.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (forhandling)
 15.Alvorlig underernæring og truende hungersnød i Nigeria, Somalia, Sydsudan og Yemen (forhandling)
 16.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ***I (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (161 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (75 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (62 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (151 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (253 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (978 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (2253 kb)
Juridisk meddelelse