Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (keskustelu)
 4.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Kaatopaikat ***I - Jätteet ***I - Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  6.1.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.2.Elohopea ***I (äänestys)
  6.3.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)
  6.4.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (äänestys)
  6.5.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)
  6.6.Jätteet ***I (äänestys)
  6.7.Kaatopaikat ***I (äänestys)
  6.8.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)
  6.9.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 (äänestys)
  6.10.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (äänestys)
  6.11.EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (äänestys)
  6.12.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (äänestys)
  6.13.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Global gag -sääntö (keskustelu)
 11.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (keskustelu)
 12.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***II (keskustelu)
 13.TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (keskustelu)
 14.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (keskustelu)
 15.Vakava aliravitsemus ja uhkaava nälänhätä Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä (keskustelu)
 16.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (171 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (76 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (65 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (156 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (250 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (971 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2349 kb)
Oikeudellinen huomautus