Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (debat)
 4.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I - Het storten van afvalstoffen ***I - Afvalstoffen ***I - Verpakking en verpakkingsafval ***I (debat)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Kwik ***I (stemming)
  6.3.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (stemming)
  6.4.Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (stemming)
  6.5.Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)
  6.6.Afvalstoffen ***I (stemming)
  6.7.Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)
  6.8.Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)
  6.9.Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (stemming)
  6.10.Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (stemming)
  6.11.EU-middelen voor gendergelijkheid (stemming)
  6.12.De gevolgen van big data voor de grondrechten (stemming)
  6.13.Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Global Gag Rule (debat)
 11.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2017 (debat)
 12.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)
 13.Follow-up van de TAXE-aanbevelingen en update inzake de hervorming van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (debat)
 14.Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III (debat)
 15.Ernstige ondervoeding en dreigende hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Sudan en Jemen (debat)
 16.Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie ***I (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (170 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (76 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (59 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (151 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (256 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (63 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (972 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (2343 kb)
Juridische mededeling