Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (rozprava)
 4.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I - Skládky odpadov ***I - Odpad ***I - Obaly a odpady z obalov ***I (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Hlasovanie
  6.1.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Ortuť ***I (hlasovanie)
  6.3.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (hlasovanie)
  6.4.Kontrola získavania a vlastnenia zbraní ***I (hlasovanie)
  6.5.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)
  6.6.Odpad ***I (hlasovanie)
  6.7.Skládky odpadov ***I (hlasovanie)
  6.8.Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)
  6.9.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (hlasovanie)
  6.10.Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (hlasovanie)
  6.11.Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť (hlasovanie)
  6.12.Vplyv veľkých dát na základné práva (hlasovanie)
  6.13.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Global Gag Rule (rozprava)
 11.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)
 12.Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín ***II (rozprava)
 13.Opatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov (rozprava)
 14.Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (rozprava)
 15.Vážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene (rozprava)
 16.Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii ***I (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (169 kb)  Prezenčná listina (64 kb)
 
Zápisnica (77 kb)  Prezenčná listina (11 kb)  Výsledky hlasovaní (61 kb)  Hlasovania podľa mien (149 kb)
 
Zápisnica (257 kb)  Prezenčná listina (64 kb)  Výsledky hlasovaní (992 kb)  Hlasovania podľa mien (2351 kb)
Právne oznámenie