Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. marts 2017 - StrasbourgEndelig udgave

15. Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000007/2017) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Kommissionen: Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner begrundede spørgsmålet.

Julian King (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: György Schöpflin for PPE-Gruppen, Claudia Țapardel for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, og David Coburn, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: António Marinho e Pinto, som besvarede blåt kort-spørgsmålet fra David Coburn, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, og Marek Jurek om dette svar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Julian King.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse