Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2343(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0042/2017

Indgivne tekster :

A8-0042/2017

Forhandlinger :

PV 15/03/2017 - 16
CRE 15/03/2017 - 16

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0092

Protokol
Onsdag den 15. marts 2017 - Strasbourg

16. Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (forhandling)
CRE

Betænkning om forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten [2015/2343(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Michael Gahler og Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler og Esteban González Pons forelagde betænkningen

Indlæg af Ian Borg (formand for Rådet) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden og Charles Goerens.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo og Takis Hadjigeorgiou.

Talere: Ian Borg, Michael Gahler og Esteban González Pons.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 16.3.2017.

Juridisk meddelelse