Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 16., Csütörtök - Strasbourg

4. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (2017/2598(RSP))

A vita időpontja: 2017. március 14. (2017.3.14-i jegyzőkönyv, 11. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa és Michaela Šojdrová, a PPE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez és Javier Couso Permuy, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post és mások, az S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2017. évi ülésein (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .

Jogi nyilatkozat