Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Παρεμβαίνουν οι António Marinho e Pinto, για να υπενθυμίσει την 39η επέτειο της απαγωγής του ιταλού πολιτικού Aldo Moro, ο οποίος δολοφονήθηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες στις 9 Μαΐου 1978, και Olaf Stuger, σχετικά με τις δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών όσον αφορά τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή για την παράταση διάρκειας της εντολής της κατά τρεις μήνες.

Αυτή η παράταση είναι αναγκαία για να μπορέσει η επιτροπή να εκτελέσει πλήρως και κατά τα δέοντα την εντολή της, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουνίου 2016, λαμβανομένων υπόψη των εγγράφων που μένει να εξεταστούν, των απαιτούμενων αναλύσεων καθώς και των διαφόρων ενδιαφερομένων η ακρόαση των οποίων εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Το Σώμα δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του με την εν λόγω παράταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου