Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

5. Puhemiehen ilmoitus
CRE

Puheenvuorot: António Marinho e Pinto palauttaakseen mieliin italialaisen politiikon Aldo Moron, jonka Punaiset prikaatit surmasivat 9. toukokuuta 1978, kidnappauksen 39-vuotispäivän, ja Olaf Stuger Turkin ulkoministerin lausunnoista Alankomaiden parlamenttivaalien tuloksista (puhemies asian merkille).

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on hyväksynyt epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan pyynnön, joka koskee sen toimikauden jatkamista kolmella kuukaudella.

Tämä jatkaminen on välttämäntöntä, jotta valiokunta voi suorittaa kokonaan ja asianmukaisesti parlamentin toimikaudelle 8. kesäkuuta 2016 asettamat tehtävät, kun otetaan huomioon, että tutkittavia asiakirjoja ja tilattuja analyysejä sekä kuultavia asianomaisia on vielä runsaasti.

Parlamentti hyväksyi toimikauden jatkamisen.

Oikeudellinen huomautus