Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 16 март 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире
  3.2.Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим
  3.3.Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима
 4.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  6.1.Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире (гласуване)
  6.2.Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (гласуване)
  6.3.Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима (гласуване)
  6.4.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (гласуване)
  6.5.Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)
  6.6.Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (гласуване)
  6.7.Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (гласуване)
  6.8.Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (гласуване)
  6.9.Доклад от 2016 г. относно Черна гора (гласуване)
  6.10.Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Позиции на Съвета на първо четене
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (188 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (58 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (84 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (34 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (53 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (290 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (68 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (525 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (796 kb)
Правна информация