Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire
  3.2.Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία
  3.3.Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima
 4.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (ψηφοφορία)
  6.2.Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία (ψηφοφορία)
  6.3.Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (ψηφοφορία)
  6.4.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (ψηφοφορία)
  6.5.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  6.8.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (ψηφοφορία)
  6.9.Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  6.10.Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (189 kb)  Κατάσταση παρόντων (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb)  Κατάσταση παρόντων (11 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (37 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (52 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (522 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (707 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου